Domoljubni radio

Portal domoljubnog radija

Od 19. srpnja isplata dividende članovima Fonda HB za 2020. godinu

Isplata dividende za 2020. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB) započet će u ponedjeljak, 19. srpnja 2021.

Isplata dividendi obavljat će se isključivo u poslovnicama FINA-e prema uobičajenoj proceduri, a za to će biti potrebno predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te OIB (usmeno ili pismeno ili osobnu iskaznicu na kojoj je otisnut OIB), kao i preslike navedenih dokumenata

Budući da je datum raspodjele dobiti Fonda HB 16. srpanj 2021., pravo na isplatu dividende imaju članovi Fonda HB:
•        koji posjeduju udjele u Fondu HB i
•        koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli poslije 17. svibnja 2021.

Pravo na isplatu dividende nemaju članovi Fonda HB:
•        koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli zaključno sa 17. svibnjem 2021. ili ranije i
•        koji su otkupili svoje udjele i više ne raspolažu niti jednim udjelom.