Domoljubni radio

Portal domoljubnog radija

AktualnoGospodarstvo

66 mjera Vlade za pomoć gospodarstvu usred epidemije koronavirusa

Vlada je na sjednici u utorak, 17. ožujka, donijela ukupno 66 mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Mjere se odnose na ukupno 8 ministarstva od kojih se velik dio mjera odnosi na očuvanje likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenika u okviru Ministarstva financija.

Vlada je na sjednici u utorak, 17. ožujka, donijela ukupno 66 mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Mjere se odnose na ukupno 8 ministarstva od kojih se velik dio mjera odnosi na očuvanje likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenika u okviru Ministarstva financija.

Kako bi se održala likvidnost poduzeća, Ministarstvo financija predložilo je beskamatnu odgodu plaćanja i/ili obročnu otplatu poreznih obaveza, nastalih za vrijeme i uslijed posebnih okolnosti. Obročna otplata poreznih obaveza propisat će se u situacijama nužne stabilizacije poslovanja nakon prestanka izvanrednih okolnosti te će se također podmirivati bez obračuna kamata. Ideja je da se ovakva mjera trajno uvede u sustav kroz izmjene zakona, kako bi se mogla aktivirati u bilo kojim okolnostima koje mogu i u budućnosti utjecati na plaćanje poreznih obaveza.

Budući da će ova mjera najviše utjecati na proračune općina, gradova i županija te Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), Ministarstvo financija omogućit će kroz preraspodjelu proračunskih sredstava beskamatne zajmove kako bi im se nadomjestila ova sredstva.
U suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR), Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) te poslovnim bankama, predloženo je niz mjera koje se odnose očuvanje likvidnosti poslovanja hrvatskog gospodarstva.

HBOR uvodi moratorij na kreditne obveze klijenata po postojećim plasmanima i reprogram postojećih kredita uz uvođenje počeka na otplatu glavnice, a u suradnji s poslovnim bankama odobravat će se i novi krediti za financiranje tzv. hladnog pogona tvrtki.

U okviru mjera podrške, predlaže se uvođenje stand still aranžmana od strane poslovnih banaka, odnosno obustavljanje mjera prisilne naplate prema svim dužnicima u razdoblju od tri mjeseca, za koje vrijeme i dalje obračunava redovna kamata, odnosno zakonska kamata. Dodatna mjera je mogućnost novih kredita za likvidnost i radni kapital ročnosti do tri godine.

U svrhu pomoći turističkom sektoru i hrvatskim izvoznicima, koji su među najugroženijih granama gospodarstva uslijed epidemije koronavirusa, predviđeno je i proširenje opsega garantnog fonda osiguranja izvoza pri HBOR-u uključivanjem i sektora turizma te gospodarskih subjekata koji posredno izvoze činjenicom da su dobavljači ili kooperanti izravnih izvoznika, kako bi što veći broj klijenata ugroženih posljedicama koronavirusa postao korisnikom garancija (polica osiguranja), a time i kredita poslovnih banaka i HBOR-a.
HAMAG-BICRO uvodi moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020, a prolongirat će i otplatu/rok korištenja kredita za koje je izdano jamstvo. Priopćeno je iz Vlade

ms

Preuzmi PDF