Domoljubni radio

Portal domoljubnog radija

AktualnoGrad i okolica

Odluka Stožera CZ BPŽ o uvjetima i načinu rada u djelatnosti trgovine i uslužnim djelatnostima od interesa za funkcioniranje gospodarstva na području Brodsko-posavske županije

Slavonski Brod (20.03.2020.) Danas je redovno zasjedao Stožer civilne zaštite Brodsko posavske. Na Sjednici su donešene slijedeće odluke koje prenosimo u cijelosti:

“Na temelju članka 1. Zakona o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 31/2020), a temeljem točke VI. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine), Stožer civilne zaštite Brodsko-posavske županije na svojoj sjednici održanoj dana 20. ožujka 2020. godine, donosi

O D L U K U

o uvjetima i načinu rada u djelatnosti trgovine i uslužnim djelatnostima od interesa za funkcioniranje gospodarstva na području Brodsko-posavske županije

I.

Dozvoljava se veleprodaja i maloprodaja roba, repromaterijala i drugih artikala neophodnih za funkcioniranje poslovnih subjekata u djelatnostima graditeljstva, industrije, prometa i poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije uz poseban režim.Veleprodaja i maloprodaja iz stavka 1. ovog članka ne može se obavljati u veleprodajnim i maloprodajnim poslovnim objektima prodavatelja, već isključivo isporukom/dostavom krajnjem kupcu roba na siguran način i bez kontakta prodavatelja i kupca.

II.

Dozvoljava se veleprodaja i maloprodaja roba, repromaterijala i drugih artikala neophodnih za funkcioniranje državnih tijela, javnih institucija i ustanova te trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-posavske županije uz poseban režim (MUP, HEP, zdravstvene ustanove, Crveni križ, vatrogasne postrojbe, komunalna trgovačka društva i slično).

Veleprodaja i maloprodaja iz stavka 1. ovog članka ne može se obavljati u veleprodajnim i maloprodajnim poslovnim objektima prodavatelja, već isključivo isporukom/dostavom krajnjem kupcu roba na siguran način i bez kontakta prodavatelja i kupca.

III.

Dozvoljava se obavljanje uslužnih djelatnosti neophodnih za funkcioniranje državnih tijela, javnih institucija i ustanova te trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-posavske županije (MUP, HEP, zdravstvene ustanove, Crveni križ, vatrogasne postrojbe, komunalna trgovačka društva i slično).

IV.

Veleprodaja, maloprodaja i uslužne djelatnosti iz članaka I., II. i III. ove Odluke mogu se odvijati isključivo u skladu s protuepidemijskim mjerama i mjerama socijalnog distanciranja opisanim u Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine). 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim jedinicama lokalne samouprave s područja Brodsko-posavske županije, HGK Županijskoj komori Slavonski Brod i Obrtničkoj komori Brodsko-posavske županije putem ŽC 112 Slavonski Brod.”Priopćeno je iz SCZBPŽ

ms

Preuzmi PDF