Aktualno:

Iznimno dopuštanje rada određenim tržnicama i objektima u sastavu uz pridržavanje mjera

Prenosimo važnu informaciju na koju skreće pozornost Županijski stožer civilne zaštite Brodsko-posavske županije.

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” br.82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 27. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKUO IZNIMNOM DOPUŠTENJU RADA UZ PRIDRŽAVANJE POSEBNIH UVJETA ZA ODREĐENE VRSTE TRŽNICA I OBJEKATA NA TRŽNICAMA ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE COVID-19

I.

Ovom Odlukom se, za vrijeme proglašene epidemije COVID-19, iznimno od Odluke o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti („ Narodne novine” br. 35/20), zbog osiguranja opstojnosti hrvatske proizvodnje i nužne opskrbe potrošača, dopušta, uz pridržavanje strogih mjera socijalnog distanciranja, rad zatvorenih objekata u sastavu tržnica ( prodavaonice i kiosci ) u kojima se prodaje:

  • hrana;
  • higijenski artikli;
  • lijekovi;
  • veterinarsko-medicinski proizvodi;
  • poljoprivredni lijekovi i
  • hrana za životinje.

II.

Ova Odluka odnosi se i na rad tržnica koje su čvrsti i u potpunosti zatvoreni objekti u kojima se prodaju proizvodi iz točke I. ove Odluke u prodavaonicama i kioscima.

III.

Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju tržnicama iz točke I. i II. ove Odluke kojima se ovom Odlukom dopušten rad dužne su, osim općih mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno:

  • osigurati da se kod ulaza u ili pred prodavaonicama i kioscima, odnosno ulaza u zatvorene tržnice, kao ni u samim prostorima zatvorenih tržnica, ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u zatvorene tržnice i vidljiva mjesta u prodavaonicama i kioscima;
  • primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišdenja svih prostora;
  • organizirati rad tako da bude osigurana što veća nnedusobna udaljenost radnika i kupaca uz poštivanje strogih mjera socijalnog distanciranja;
  • redovito provjetravati prostore;

OVJERENA ODLUKA U PRIVITKU

Odluka - tržnice, ograničeno dopuštenje rada

Odluka – tržnice, ograničeno dopuštenje rada

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 62 kb

Datum objave: 27.3.2020.