Domoljubni radio

Portal domoljubnog radija

Aktualno

Od danas pa do početka travnja s upaljenim svijetlima i danju.

Zadnjim izmjenama zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, datumski je propisano da vozila uz noćna moraju koristiti i dnevna svjetla. Propisano je da ova odredba započinje 01. listopada i prestaje sa 01. travnjem. Za mopede i motocikle ta se odredba primjenjuje kroz cijelu godinu.

Zakon je predvidio i kaznu od 300 kuna za one koji se ne pridržavaju ove odredbe.

Preuzmi PDF