Aktualno:

Gradski vijećnici odlukama žele pomoći Novogradiščanima u doba korona krize

Novogradiški gradski vijećnici su danas jednoglasno prihvatili nekoliko važnih mjera donesenih zbog ublažavanja situacije izazvane pandemijom koronavirusa. Od plaćanja komunalne naknadeoslobođeni obveznici plaćanja komunalne naknade pravne osobe i obrtnici, čije je poslovanje zabranjeno mjerama nadležnog tijela i to za razdoblje od 19. ožujka 2020., do donošenja odluke nadležnog tijela kojim se djelomično ili u cijelosti omogućuje poslovanje. Donesena jeOdluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površinai to za razdoblje od 19. ožujka 2020., do donošenja odluke nadležnog tijela kojim se djelomično ili u cijelosti omogućuje poslovanje. Budući je Stožer civilne zaštite RH donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja kojom se od 19. 3. 2020. ograničava odnosno zabranjuje obavljanje određenih djelatnosti, među kojima i ugostiteljske djelatnosti, nastojalo se pomoći i u tom pravcu. S obzirom da osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića te da ugostitelji pogođeni mjerama zabrane obavljanja djelatnosti nemaju prihoda po osnovi prodaje pića, porez na potrošnju faktično se ne razrezuje. Gradski vijećnici su donijeli odluku kojom se obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada, oslobađa obveze plaćanja poreza na potrošnju za vrijeme od 19. 3. 2020. do 31. 12. 2020. godine. Donesena je i Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente za razdoblje od dva mjeseca od stupanja na snagu Odluke. Išlo se na ruku i roditeljima djece koja pohađajuDječji vrtić Nova Gradiška. Za prvu polovicu mjeseca ožujka 2020. plaćat će 50% jedinstvene cijene, te je donesena Odluka da se od 16. ožujka 2020. roditelji ucijelosti oslobode plaćanja cijene usluga vrtića do opoziva Odlukeo obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja. Također, donesena je i Odluka da se svim onim zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Nova Gradiška najamnina naplaćuje u iznosu jedne kune. I tako zaključci sjednice su potvrdili gradonačelnikovu najavu kako se priprema najmanje 6 posebnih odluka koje imaju za cilj pomoći građanstvu Nove Gradiške u prevladavanju sadašnjeg vrlo složenog gospodarskog stanja. To se i ostvarilo.