Domoljubni radio

Portal domoljubnog radija

AktualnoBranitelji

Preminuo general Josip Zvirotić – donosimo njegov impresivan ratni put…

Danas je nakon postoperativnih komplikacija u bolnici u Slavonskom Brodu, u 61. godini života, preminuo general Josip Zvirotić. U ratu je bio zapovjednik dvije pričuvne i jedne gardijske brigade. Donosimo njegov životopis iz monografije 3. gardijske brigade Hrvatske vojske “Kune”.

Rođen je 1959. u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završio je u Slavonskom Brodu, a srednju strukovnu, smjer hotelijerstvo u Bosanskom Brodu. Poslije završenog petog semestra studija turizma i hotelijerstva u Opatiji dobiva poziv za odsluženje vojnog roka u JNA u tenkovski puk u Kumanovu. Kao vojnik odlazi u Vojnu akademiju KOV-a u Beograd, a zatim na specijalizaciju za tenkista u Banja Luku koju završava 1985. godine. Službovao je u tenkovskim jedinicama JNA u Sloveniji, Postojni i Pivki, a u lipnju 1991. godine na osobni zahtjev napušta JNA i s obitelji se vraća u rodni Slavonski Brod. Potkraj srpnja 1991. godine pristupa ZNG-u kao dragovoljac, a od 1. kolovoza 1991. godine postaje zapovjednik 108. brigade ZNG-a u Slavonskom Brodu da bi početkom studenoga preuzeo 109. brigadu HV-a u Vinkovcima. Od 2. prosinca 1992. godine postavljen je za zapovjednika 3. gbr u Osijeku sa zadaćom priprema za ustrojavanje oklopne brigade HV-a. Na toj dužnosti ostaje do 12. srpnja 1994. godine kada dolazi u GS OS RH u Ured pomoćnika načelnika GS OS RH za načelnika Odjela oklopništva, a poslije i Odjela za doktrinu KOV-a.
Nakon završetka Ratne škole “Ban Josip Jelačić” 2000. godine, imenovan je zapovjednikom V. zbornog područja, a nakon ukidanja zbornih područja postavljen je za zapovjednika 5. korpusa HKOV-a (Pazin). Nakon preustroja HV-a tijekom 2005. godine te ukidanja 3. korpusa (Knin) i 5. korpusa
(Rijeka), 2006. godine postavljen je za zapovjednika 4. korpusa HKOV-a Split s odgovornošću za cijelo područje kopnenog djela Istre i Dalmacije.
Sudionik je svih operacija u Domovinskom ratu. Osobito se istaknuo zapovijedanjem 108. i 109. brigadom HV-a u obrani Bosanske Posavine i Istočne Slavonije prije i poslije pada Vukovara, zapovijedanjem 3. gbr u operaciji Maslenica, a u operacijama Bljesak i Oluja bio je načelnik Odjela oklopništva u GS OS RH. Osobit doprinos dao je ustrojavanju, opremanju i razvoju oklopnih postrojbi HV-a, sudjelovanju u pripremi i izvođenju svih važnih vježbi, gađanja i u izradi doktrine i strategije razvoja i opremanja HKOV-a, roda oklopništva. U čin brigadnog generala promaknut je 1. kolovoza 2003. godine. U tom je činu i umirovljen 2007. godine.
Za postignute uspjehe višekratno je pohvaljivan i nagrađivan. Nositelj je sljedećih odlikovanja i medalja: Red Nikole Šubića Zrinskog Red bana Jelačića, Red hrvatskog trolista, Red hrvatskog pletera, Spomenica Domovinskog rata. Spomenica domovinske zahvalnosti te medalje Bljesak i Oluja. Doznaje Braniteljski.hr

Preuzmi PDF