Domoljubni radio

Portal domoljubnog radija

AktualnoBranitelji

Danas u Zagrebu obilježavanje 30. obljetnice 99. brigade HV

Službeno ustrojavanje 99. brigade ZNG otpočelo je 12. svibnja 1991. godine u prostorijama Ureda za obranu Pešćenica – Zagreb, dok je prva smotra cjelokupne brigade izvrše­na tijekom· kolovoza na Zagrebač­kom velesajmu.

Prva mobilizacija bri­gade izvršena je 17. i 18. rujna 1991. godine na području općine Pešćenica, a to je ujedno bila i prva mobilizacija neke brigade pričuvnog sasta­va u gradu Zagrebu … Odmah po završetku mobilizacije, 19. rujna 1991. godine postrojbe 99. brigade ZNG upućuju se na prvu ratnu zadaću u područje s. Jam­nička kiselica – s. Lasinja – s. Prkos (1. pješačka bojna), u područje s.Pokupsko– s. Stankovac upućena je 2. pješačka bojna, dok su snage 3. pješačke bojne izvrša­vale zadaće okruženja i nadzora vojarni u Zagrebu i zračne luke Pleso. Na navedenoj bojišnici izvršeno je borbeno krštenje i tu se brigada zadržala do listopa­da 1991. godine kad je izvršena smjena postrojbi i otpočelo se s pripremama za odlazak na novogra­diška ratište.

U razdoblju od 5. studenoga 1991. do 1. svibnja 1992. godine cjelokupna brigada boravi na novogradiškoj bojišnici, gdje borbeno djeluje u su­radnji s 121. i 108. brigadom HV u područjima s. Ma­šička Šagovina – s. Snjegavić – s. Gorice – s. Pivare – s. Savski Bok i grada Nove Gradiške (Strmac, Mačko­vac, Golobrdac, Trnava) .. Po povratku u Zagreb brigada se upućuje 10; svibnja 1992. godine na sisačku bojišnicu (s. Brest – s. Farkašić – S. Stari Brod – s. Vurot) gdje je boravila do 20. srpnja 1992. godine kad po zapovjedi počinje razvojačenje postrojbi i prelazak u pričuvu.

Tijekom 1993. godine, u razdoblju od 5. do 19. lipnja, dio postrojbi (zapovjedništvo brigade, pristožerne postrojbe i, težišno, 3. pješačka bojna) upućuje se na crtu bojišnice u Sunji. .

Djelatna razvojna jezgra brigade i dalje radi na mirnodopskim priprema s težištem na mobilizacijskoj spremnosti postrojbi. Postrojbe 99. bri­gade HV po pješačkim bojnama, u razdoblju od 24. rujna 1994. do 10. siječnja 1995. godine upućuju se u zonu odgovornosti Zbornog područja Karlovac, i to na područje ogulinske bojišnice, s ciljem držanja po­ložaja na Maloj i Velikoj Kapeli .. Po izvršenim pripremama brigada je u punom ustrojbenom sastavu mobilizirana 27; srp­nja 1995. godine i upućena u područje Ogulina s ci­ljem izvršenja zadaća u vojno-redarstvenoj operaciji «Oluja». Tijekom provedbe te Operacije i do njenog završetka, 99. brigada je u suradnji s drugim postrojbama HV sudjelovala u oslobađanju Plaškog i Slunja, izbila na granicu Republike Hrvatske te dje­latno s drugim postrojbama MUP-a i HV sudjelovala u okruženju i pretresu Petrove gore (operacija »Obruč«) ..

Po završetku operacije »Oluja«, 13. kolovoza 1995. godine postrojbe 99. brigade HV vra­ćaju se u Zagreb, a dio brigade jačine borbene skupine (koju težišno čini 1. pješačka bojna) upućuje se na nadzor i osiguranje željezničke pruge na području Jastrebarskog (operacija .Knin«), dok je ostatak po­strojbi razvojačeno. Odmah po završetku nadzora željez­ničke pruge, borbena skupina brigade upućuje se na osiguranje državne granice u području Dvora na Uni i u područje Zrinske gore, gdje boravi do 14. rujna 1995. godine kada se vraća u Zagreb, razvojačuje se i stavlja u pričuvu.

Preustrojem HV iz 2001. godine i novim preustrojem krajem 2004. godine bila je ugašena brigada tako da danas u HV 99. brigada ZNG-HV nema pravnog slijednika.Tijekom čitavog Domovinskog rata kroz postrojbe 99. brigade prošlo je više od 5000 branitelja. U borbenim djelovanjima brigada je imala 21 poginulog i oko 150 ranjenih pripadnika što potvrđuje veliki doprinos njezinih pripadnika borbi za slobodnu, cjelovitu neovisnu i demokratsku Republiku Hrvatsku i to treba pamtiti.

Za izvanredne zasluge i doprinos u obrani Republike Hrvatske 99. brigada ZNG-HV 1 povodom 15. godišnjice ustrojavanja odlikovana je u 6. mjesecu 2006. godine odlikovanjem reda C.

Nikola Šubića Zrinjskog od predsjednika Republike Hrvatske Stipe Mesića i Plaketom Grada Zagreba od gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića.

Preuzmi PDF