Domoljubni radio

Portal domoljubnog radija

AktualnoBranitelji

Reagiranje

S obzirom na učestale objave i dezinformacije u medijima i javnosti te izjave pojedinaca, a vezano uz rast broja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, objavljujemo reagiranje u nastavku

Poznata je činjenica da je Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji je stupio na snagu 2017. godine, otvoren rok za ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja koji je bio zatvoren zakonom iz 2009. godine, čime je ispravljena nepravda prema onima koji zbog zakonskih restrikcija nisu mogli ostvariti zasluženo pravo.
 
Zakonom iz 2017. omogućeno je reguliranje statusa hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida onim osobama koje zbog normativnih ograničenja ili različitih osobnih razloga svoj status nisu regulirali ranije.
 
Dakle, ne radi se o novim hrvatskim braniteljima niti novim invalidima, već o hrvatskim braniteljima prema kojima je ispravljena dugogodišnja nepravda te im omogućeno da kroz upravni postupak reguliraju svoj status i budu upisani u Evidenciju hrvatskih branitelja, kao i onim braniteljima koji su dobili mogućnost dokazati kako je njihovo oštećenje organizma uzročno-posljedično vezano za sudjelovanje u Domovinskom ratu.
 
Svjedoci smo kako se u javnosti sustavno pokušava prikazati hrvatske branitelje kao „privilegičare“ i „povlastičare“ te kao takve teret hrvatskom društvu, što je nedopustivo.  Pojedinci kontinuirano imaju potrebu ponižavati hrvatske branitelje i obmanjivati javnost lažnim tvrdnjama, svjesno usmjerenim nanošenju štete braniteljskoj populaciji te stvaranjem nemira u javnom prostoru i razdora u hrvatskom društvu, imputirajući kako politika manipulira hrvatskim braniteljima i omogućuje im da budu na teret društvu.
 
Takav odnos prema hrvatskim braniteljima za nas kao resorno ministarstvo je nedopustiv, a trebao bi biti neprihvatljiv i za sve hrvatske građane koji uživaju slobodu zahvaljujući upravo žrtvi hrvatskih branitelja. I za tu žrtvu nisu dobili nikakve „povlastice“ ni „privilegije“, nego prava, koja u najvećoj mjeri mogu koristiti samo određene skupine braniteljske populacije, a većina ih nema nikakva posebna prava, osim prava na pokop uz vojne počasti što, vjerujemo, nitko ne smatra „povlasticom“.
 
PRIMJENOM ZAKONA IZ 2017. NIJE DOŠLO DO NAJAVLJIVANOG „SLOMA SUSTAVA“
 
Vlada RH itekako je svjesna odgovornosti i obveza prema najzaslužnijima za obranu domovine i stvaranje samostalne i neovisne Republike Hrvatske u kojoj danas živimo, trudimo se ispraviti nanesene nepravde i zbog toga je 2017. godine donesen Zakon o hrvatskim braniteljima.
 
Od primjene Zakona u prosincu 2017. u Evidenciji hrvatskih branitelja bilo je ukupno 505.935 hrvatskih branitelja, od kojih je tada bilo 441.257 živih. Početkom prosinca 2021. u Evidenciji je bilo ukupno 513.140 hrvatskih branitelja, od kojih je 426.345 živih.
 
Iz navedenog je vidljivo da je od stupanja na snagu Zakona status hrvatskog branitelja ostvarilo 7.205 branitelja, dok je u istom razdoblju umrlo više od 22.000 branitelja.
 
Status HRVI na dan 1. siječnja 2018. imala su 56.353 hrvatska branitelja. Primjenom Zakona, od tada do prosinca 2021., status HRVI ostvarilo je 5.497 hrvatskih branitelja, dok je u istom razdoblju umrlo više od 3.300 HRVI, tako da danas imamo ukupno 58.674 HRVI.

Iz svega navedenog proizlazi kako donošenjem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji nije došlo do „sloma sustava“ kako je to u dijelu javnog prostora bilo najavljivano.

I dok je u fokusu medija broj novoupisanih branitelja i HRVI, za koje tvrdimo da su pozitivno riješeni isključivo utemeljeni zahtjevi, a isticanje ukupnog broja zahtjeva smatramo potpuno besmislenim i tendencioznim jer su većinom neutemeljeni ili negativno riješeni, naš fokus je na broju umrlih, koji nas upućuje da svoje snage usmjerimo na brigu o zdravlju hrvatskih branitelja i poboljšanje kvalitete života braniteljske populacije.

CILJ NAM JE UBRZATI POSTUPKE, A NE MANIPULIRATI NJIMA

Zakonom o izmjenama i dopunama ZOHBDR-a iz 2021. godine ubrzava se postupak stjecanja HRVI, što nipošto ne znači neutemeljeno stjecanje toga statusa, nego isključivo eliminiranje poteškoća koje utječu na trajanje postupka znatno izvan zakonskih rokova.

Posebno neodgovorno i zlonamjerno je insinuiranje kako je status HRVI moguće steći „zbog povišenog tlaka, dijabetes i sličnih bolesti koje su ionako posljedica određene životne dobi“ – to je netočno i neistinito, a oni koji takve laži plasiraju ili ne znaju činjenice ili svjesno manipuliraju njima i obmanjuju javnost.

Kako bi se u potpunosti realizirale mjere predviđene Zakonom, u Ministarstvo hrvatskih branitelja vraćena su liječnička vijeća, a imena svih liječnika koji će obavljati vještačenja bit će javno objavljena. Cilj nam je ubrzati postupke, a ne manipulirati njima. Jer zbog dugotrajnosti procedure mnogi ni ne dožive konačni ishod.

Zanimljivo je kako rast broja hrvatskih branitelja nije bio u fokusu javnosti u prijašnjem mandatu, kada su pred resornim ministarstvom 555 dana prosvjedovali najteži ratni vojni invalidi zbog neprimjerenog odnosa vlasti prema hrvatskim braniteljima.

Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, na zadnji dan 2011. godine u tadašnjem javno objavljenom Registru bilo je 501.702 branitelja, a 31. prosinca 2015. bilo ih je 504.738. Dakle, u te četiri godine broj branitelja narastao je za više od tri tisuće, iako je rok za priznavanje statusa bio zatvoren. 

Ministarstvo hrvatskih branitelja svjesno je odgovornosti i obveza prema najzaslužnijima za stvaranje države. Ispravljamo dugogodišnje nepravde i činimo sve kako bi zaustavili širenje netrpeljivosti prema hrvatskim braniteljima i stigmatiziranje ove populacije kao „privilegirane“ te kako bi odnos društva prema hrvatskim braniteljima bio primjeren njihovim zaslugama, onako kako je to svojedobno rekao i general Janko Bobetko: Na odnosu prema ratnicima hrvatske domovine, prema ljudima koji su dali svoje živote, Hrvatska polaže povijesni ispit sama pred sobom. Tu Hrvatska prolazi ili dobiva negativnu ocjenu.  

Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Preuzmi PDF