Domoljubni radio

Portal domoljubnog radija

AktualnoBranitelji

U Tomici održana Izvještajna godišnja skupština KUPIDR BPŽ za 2018.g.

U petak 25. listopada 2019. s početkom u 17:00 sati, u Tomici je održana redovna Izvještajna godišnja skupština KUPIDR BPŽ, koju je nakon intoniranja himne otvorio predsjednik Branko Cindrić, nakon čega je minutom tišine odana počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima.

Izabrano su potom Radna tijela skupštine: Radno predsjedništvo u sastavu Vlatko Krznarić, predsjednik, te članovi Paula Vdovjak i Ivo Đogaš, za zapisničara je izabran Anto Bošnjak, za predsjednika Verifikacijskog povjerenstva je izabran Ivan Begić, a za ovjerovitelje zapisnika su izabrani Srećko Kavka i Ivo Đogaš.

Potom je usvojen cjeloviti Dnevni red, nakon čega je podneseno i usvojeno izvješće Verifikacijskog povjerenstva kojim je konstatirano kako je nazočan dovoljan broj delegata za donošenje pravovaljanih odluka.

Usvojen je također i Poslovnik o radu, nakon čega je predsjednik Branko Cindrić podnio Izvješće o radu i Financijsko izvješće KUPIDR BPŽ za 2018.g., koja su nakon kraće rasprave usvojena. Paula Vdovjak je u ime predsjednika Nadzornog odbora Antuna Petrilića, podnijela izvješće Nadzornog odbora, kojim je konstatirano kako nije bilo napravilnosti u radu i financijskom poslovanju. Donesen je potom Plan rada i Financijski plan za 2020.g., te su usvojene predložene dopune i izmjene Statuta.

Preuzmi PDF