Domoljubni radio

Portal domoljubnog radija

AktualnoBranitelji

Objavljene liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita i liste prvenstva za dodjelu financijske potpore za 2020. godinu

Sukladno odredbi članka 5. st. 1. i članka 7. st. 2. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata (NN 57/18) Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je potvrđenu listu prvenstva za dodjelu stambenog kredita za 2020. godinu, kao i potvrđenu listu prvenstva za dodjelu financijske potpore za 2020. godinu. Potvrđene liste prvenstva primjenjuju se od mjeseca ožujka 2020. godine i vrijede do objave potvrđenih listi prvenstva za slijedeću kalendarsku godinu.

Objavljene su jedinstvene Liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita i dodjelu financijske potpore za 2020. godinu za Republiku Hrvatsku, kao i Liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita prema županijama i Gradu Zagrebu. Radi lakše preglednosti podnositelja zahtjeva objavljujemo i Liste prvenstva po namjenama stambenih kredita za svaku županiju i Grad Zagreb zasebno.

Liste prvenstva dostupne su OVDJE

Preuzmi PDF