Domoljubni radio

Portal domoljubnog radija

Aktualno

Edukacija o sustavu palijativne skrbi u RH

U nastojanju osiguravanja što kvalitetnije skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te profesionalnog i stručnog pristupa prema najranjivijem dijelu ove populacije, tijekom 15. i 16. lipnja 2021. provedena je prva u ciklusu online edukacija djelatnika i suradnika Ministarstva hrvatskih branitelja na temu Palijativna skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Edukaciji je pristupilo 45 djelatnika i suradnika Ministarstva hrvatskih branitelja, a predavači  su bili ključni dionici iz sustava palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj: predstavnici Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  županijski koordinatori za palijativnu skrb, liječnici i medicinske sestre angažirane u okviru specijalističke razine palijativne skrbi, predstavnici volonterskih organizacija te ostali dionici različitih razina zdravstvene zaštite.

Cilj edukacije je povezati zaposlenike u sustavu skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i djelatnike u sustavu zdravstvene skrbi kako bi, obogaćeni novim informacijama, spoznajama i vještinama, zajedničkim nastojanjima dali doprinos dodatnom poboljšanju kvalitete skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Široki spektar tema obuhvaćao je definiciju i povijesni razvoj palijativne skrbi u Hrvatskoj i svijetu, upoznavanje sa strateškim dokumentima vezanima uz palijativnu skrb RH, financiranje ugovorenih timova u djelatnosti palijativne skrbi, upoznavanje s razinama palijativne skrbi i cjelokupnim sustavom, ulogom civilnog društva i volontera u sustavu, načinom djelovanja i iskustvom multiprofesionalnog palijativnog tima, etičkim aspektima i ulogom duhovnosti, osnovnim obilježjima i izazovima komunikacije u palijativnoj medicini, kao i upoznavanje s najčešćim stanjima i simptomima oboljelih i potrebama članova njihovih obitelji.

Organizacija edukacije o sustavu palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj jedan je od rezultata zajedničkih nastojanja i suradnje Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva zdravstva te članova Radne skupine za unaprjeđenje palijativne skrbi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata aktivne od početka 2020. godine s ciljem iznalaženja mjera i aktivnosti unaprjeđenja palijativne skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Preuzmi PDF